TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU, PHÂN TÍCH KỸ THUẬT HÀNG NGÀY 20 Tháng Năm 2021

TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU, PHÂN TÍCH KỸ THUẬT HÀNG NGÀY 20 Tháng Năm 2021  

TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU, PHÂN TÍCH KỸ THUẬT HÀNG NGÀY
20 Tháng Năm 2021
 
 
 
   
 
 
 
EUR/USD   Gold   GBP/USD   EUR/JPY   EUR/GBP   USD/CHF   Dax (Eurex)   Brent (ICE)   FTSE 100 (ICE Europe)  
 
 
 
 
 
 
  Xin lưu ý rằng do biến động thị trường, một số mức dự báo có thể đã đạt được và các tình huống có thể đã xảy ra.
 
 
 
 
     
 

 
 
EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Điểm đảo chiều:
1,2200
 
Khuyến nghị giao dịch:
Bán ở dưới 1,2200 với mục tiêu 1,2160 & 1,2145.
 
Phương án dự phòng:
Nếu vượt qua 1,2200, có thể tới 1,2220 & 1,2245.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Khi chỉ số không vượt qua 1,2200 khả năng quay về 1,2160 là rất lớn.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
Gold trong ngày: tăng.
 
Điểm đảo chiều:
1861,00
 
Khuyến nghị giao dịch:
Mua ở trên 1861,00 với mục tiêu 1890,00 & 1900,00.
 
Phương án dự phòng:
Nếu thủng qua 1861,00, có thể tới 1851,00 & 1843,00.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
Điểm đảo chiều:
1,4135
 
Khuyến nghị giao dịch:
Bán ở dưới 1,4135 với mục tiêu 1,4095 & 1,4075.
 
Phương án dự phòng:
Nếu vượt qua 1,4135, có thể tới 1,4160 & 1,4180.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
EUR/JPY trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 133,36.
 
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 132,69.
 
Khuyến nghị :
Hồi phục ngắn hạn lên 133,36.
 
Kịch bản thay thế:
Dưới 132,69, kỳ vọng 132,46 và 132,32.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 132,96 và 133,08)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
EUR/GBP trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 0,8613 hỗ trợ.
 
 
0,8613 là điểm trục của chúng tôi.
 
Khuyến nghị :
Xu hướng tăng lấn át khi 0,8613 hỗ trợ.
 
Kịch bản thay thế:
Giảm phá vỡ mức 0,8613, sẽ kỳ vọng 0,8592 và 0,8580.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 0,8627 và 0,8625)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
USD/CHF trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,9020.
 
Điểm đảo chiều:
0,9020
 
Khuyến nghị giao dịch:
Mua ở trên 0,9020 với mục tiêu 0,9060 & 0,9075.
 
Phương án dự phòng:
Nếu thủng qua 0,9020, có thể tới 0,9000 & 0,8985.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Một vùng hỗ trợ tại 0,9020 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
Dax (Eurex)‎ (M1)‎ trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 15427,00.
 
 
15008,00 là điểm trục của chúng tôi.
 
Khuyến nghị :
Hồi phục ngắn hạn lên 15427,00.
 
Kịch bản thay thế:
Dưới 15008,00, kỳ vọng 14857,00 và 14767,00.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 15123,70 và 15224,10)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
Brent (ICE)‎ (N1)‎ trong ngày: tăng.
 
Điểm đảo chiều:
66,10
 
Khuyến nghị giao dịch:
Mua ở trên 66,10 với mục tiêu 67,45 & 68,20.
 
Phương án dự phòng:
Nếu thủng qua 66,10, có thể tới 65,30 & 64,60.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.
 
Analyst Views Chart
 
 
 

 
 
FTSE 100 (ICE Europe)‎ (M1)‎ trong ngày : hồi phục kỹ thuật ngắn hạn về 7011,00 trước một lần rớt giá mới.
 
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 7011,00.
 
Khuyến nghị :
Hồi phục kỹ thuật ngắn hạn về 7011,00 trước một lần rớt giá mới.
 
Kịch bản thay thế:
Trên 7011,00, trông chờ 7072,50 và 7109,00.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 6936,10 và 6962,00)
 
Analyst Views Chart
Share:
Bài viết cùng danh mục