TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU, PHÂN TÍCH KỸ THUẬT HÀNG NGÀY 19 Tháng Năm 2021

TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU, PHÂN TÍCH KỸ THUẬT HÀNG NGÀY 19 Tháng Năm 2021  

TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU, PHÂN TÍCH KỸ THUẬT HÀNG NGÀY
19 Tháng Năm 2021
 
 
 
 
Theo dõi thông tin phân tích hôm nay, được tổng hợp từ dữ liệu nghiên cứu toàn cầu của Trading Central. Xây dựng chiến lược giao dịch và nắm bắt cơ hội đầu tư các sản phẩm phổ biến!
 
 
 
 
 
EUR/USD   Gold   GBP/USD   EUR/JPY   EUR/GBP   USD/CHF   Dax (Eurex)   Brent (ICE)   FTSE 100 (ICE Europe)  
 
 
 
 
 
 
  Xin lưu ý rằng do biến động thị trường, một số mức dự báo có thể đã đạt được và các tình huống có thể đã xảy ra.
 
 
 
 
     
 

 
 
EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Điểm đảo chiều:
1,2195
 
Khuyến nghị giao dịch:
Mua ở trên 1,2195 với mục tiêu 1,2250 & 1,2275.
 
Phương án dự phòng:
Nếu thủng qua 1,2195, có thể tới 1,2170 & 1,2145.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
Gold trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Điểm đảo chiều:
1855,00
 
Khuyến nghị giao dịch:
Mua ở trên 1855,00 với mục tiêu 1879,00 & 1890,00.
 
Phương án dự phòng:
Nếu thủng qua 1855,00, có thể tới 1843,00 & 1832,00.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Xu hướng giảm giá nhưng không mạnh mẽ.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Điểm đảo chiều:
1,4175
 
Khuyến nghị giao dịch:
Mua ở trên 1,4175 với mục tiêu 1,4220 & 1,4240.
 
Phương án dự phòng:
Nếu thủng qua 1,4175, có thể tới 1,4160 & 1,4145.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
EUR/JPY trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 132,96 hỗ trợ.
 
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 132,96.
 
Khuyến nghị :
Xu hướng tăng lấn át khi 132,96 hỗ trợ.
 
Kịch bản thay thế:
Dưới 132,96, kỳ vọng 132,73 và 132,59.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 133,15 và 133,05)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
EUR/GBP trong ngày : khi 0,8598 là điểm hỗ trợ, trông chờ 0,8656.
 
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 0,8598.
 
Khuyến nghị :
Khi 0,8598 là điểm hỗ trợ, trông chờ 0,8656.
 
Kịch bản thay thế:
Giảm phá vỡ mức 0,8598, sẽ kỳ vọng 0,8577 và 0,8565.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 0,8614 và 0,8603)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
USD/CHF trong ngày: dưới áp lực.
 
Điểm đảo chiều:
0,9000
 
Khuyến nghị giao dịch:
Bán ở dưới 0,9000 với mục tiêu 0,8950 & 0,8935.
 
Phương án dự phòng:
Nếu vượt qua 0,9000, có thể tới 0,9015 & 0,9035.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
Dax (Eurex)‎ (M1)‎ trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 15500,00 là điểm kháng cự.
 
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 15500,00.
 
Khuyến nghị :
Xu hướng giảm lấn át khi 15500,00 là điểm kháng cự.
 
Kịch bản thay thế:
Trên 15500,00, trông chờ 15653,00 và 15745,00.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 15388,80 và 15427,60)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
Brent (ICE)‎ (N1)‎ trong ngày: tỷ giá dự đoán là 66,50.
 
Điểm đảo chiều:
68,85
 
Khuyến nghị giao dịch:
Bán ở dưới 68,85 với mục tiêu 67,30 & 66,50.
 
Phương án dự phòng:
Nếu vượt qua 68,85, có thể tới 69,40 & 69,80.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
 
Analyst Views Chart
 
 
 

 
 
FTSE 100 (ICE Europe)‎ (M1)‎ trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 7062,50 là điểm kháng cự.
 
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 7062,50.
 
Khuyến nghị :
Xu hướng giảm lấn át khi 7062,50 là điểm kháng cự.
 
Kịch bản thay thế:
Tăng phá vỡ mức 7062,50, sẽ kỳ vọng 7124,50 và 7161,50.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 7024,00 và 7038,40) Cuối cùng, giá đang nằm dưới đường Bollinger dưới.
 
Analyst Views Chart
TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU, PHÂN TÍCH KỸ THUẬT HÀNG NGÀY
19 Tháng Năm 2021
 
 
 
 
 
Theo dõi thông tin phân tích hôm nay, được tổng hợp từ dữ liệu nghiên cứu toàn cầu của Trading Central. Xây dựng chiến lược giao dịch và nắm bắt cơ hội đầu tư các sản phẩm phổ biến!
 
 
 
 
 
EUR/USD   Gold   GBP/USD   EUR/JPY   EUR/GBP   USD/CHF   Dax (Eurex)   Brent (ICE)   FTSE 100 (ICE Europe)  
 
 
 
 
 
 
  Xin lưu ý rằng do biến động thị trường, một số mức dự báo có thể đã đạt được và các tình huống có thể đã xảy ra.
 
 
 
 
     
 
 
 
EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Điểm đảo chiều:
1,2195
 
Khuyến nghị giao dịch:
Mua ở trên 1,2195 với mục tiêu 1,2250 & 1,2275.
 
Phương án dự phòng:
Nếu thủng qua 1,2195, có thể tới 1,2170 & 1,2145.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 
 
 
Gold trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Điểm đảo chiều:
1855,00
 
Khuyến nghị giao dịch:
Mua ở trên 1855,00 với mục tiêu 1879,00 & 1890,00.
 
Phương án dự phòng:
Nếu thủng qua 1855,00, có thể tới 1843,00 & 1832,00.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Xu hướng giảm giá nhưng không mạnh mẽ.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 
 
 
GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Điểm đảo chiều:
1,4175
 
Khuyến nghị giao dịch:
Mua ở trên 1,4175 với mục tiêu 1,4220 & 1,4240.
 
Phương án dự phòng:
Nếu thủng qua 1,4175, có thể tới 1,4160 & 1,4145.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 
 
 
EUR/JPY trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 132,96 hỗ trợ.
 
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 132,96.
 
Khuyến nghị :
Xu hướng tăng lấn át khi 132,96 hỗ trợ.
 
Kịch bản thay thế:
Dưới 132,96, kỳ vọng 132,73 và 132,59.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 133,15 và 133,05)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 
 
 
EUR/GBP trong ngày : khi 0,8598 là điểm hỗ trợ, trông chờ 0,8656.
 
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 0,8598.
 
Khuyến nghị :
Khi 0,8598 là điểm hỗ trợ, trông chờ 0,8656.
 
Kịch bản thay thế:
Giảm phá vỡ mức 0,8598, sẽ kỳ vọng 0,8577 và 0,8565.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 0,8614 và 0,8603)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 
 
 
USD/CHF trong ngày: dưới áp lực.
 
Điểm đảo chiều:
0,9000
 
Khuyến nghị giao dịch:
Bán ở dưới 0,9000 với mục tiêu 0,8950 & 0,8935.
 
Phương án dự phòng:
Nếu vượt qua 0,9000, có thể tới 0,9015 & 0,9035.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 
 
 
Dax (Eurex)‎ (M1)‎ trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 15500,00 là điểm kháng cự.
 
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 15500,00.
 
Khuyến nghị :
Xu hướng giảm lấn át khi 15500,00 là điểm kháng cự.
 
Kịch bản thay thế:
Trên 15500,00, trông chờ 15653,00 và 15745,00.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 15388,80 và 15427,60)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 
 
 
Brent (ICE)‎ (N1)‎ trong ngày: tỷ giá dự đoán là 66,50.
 
Điểm đảo chiều:
68,85
 
Khuyến nghị giao dịch:
Bán ở dưới 68,85 với mục tiêu 67,30 & 66,50.
 
Phương án dự phòng:
Nếu vượt qua 68,85, có thể tới 69,40 & 69,80.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 
FTSE 100 (ICE Europe)‎ (M1)‎ trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 7062,50 là điểm kháng cự.
 
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 7062,50.
 
Khuyến nghị :
Xu hướng giảm lấn át khi 7062,50 là điểm kháng cự.
 
Kịch bản thay thế:
Tăng phá vỡ mức 7062,50, sẽ kỳ vọng 7124,50 và 7161,50.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 7024,00 và 7038,40) Cuối cùng, giá đang nằm dưới đường Bollinger dưới.
 
Analyst Views Chart
 
Share:
Bài viết cùng danh mục