TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU, PHÂN TÍCH KỸ THUẬT HÀNG NGÀY 14 Tháng Năm 2021

Theo dõi thông tin phân tích hôm nay, được tổng hợp từ dữ liệu nghiên cứu toàn cầu của Trading Central. Xây dựng chiến lược giao dịch và nắm bắt cơ hội đầu tư các sản phẩm phổ biến!  

EUR/USD trong ngày: tăng.
 
Điểm đảo chiều:
1,2070
 
Khuyến nghị giao dịch:
Mua ở trên 1,2070 với mục tiêu 1,2105 & 1,2120.
 
Phương án dự phòng:
Nếu thủng qua 1,2070, có thể tới 1,2050 & 1,2035.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
Gold trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1818,00.
 
Điểm đảo chiều:
1818,00
 
Khuyến nghị giao dịch:
Mua ở trên 1818,00 với mục tiêu 1828,00 & 1835,00.
 
Phương án dự phòng:
Nếu thủng qua 1818,00, có thể tới 1808,00 & 1799,00.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,4055.
 
Điểm đảo chiều:
1,4055
 
Khuyến nghị giao dịch:
Bán ở dưới 1,4055 với mục tiêu 1,4030 & 1,4015.
 
Phương án dự phòng:
Nếu vượt qua 1,4055, có thể tới 1,4080 & 1,4105.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Khi đường kháng cự 1,4055 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
EUR/JPY trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 132,16 hỗ trợ.
 
 
132,16 là điểm trục của chúng tôi.
 
Khuyến nghị :
Xu hướng tăng lấn át khi 132,16 hỗ trợ.
 
Kịch bản thay thế:
Giảm phá vỡ mức 132,16, sẽ kỳ vọng 131,94 và 131,81.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 132,26 và 132,34)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
EUR/GBP trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 0,8580 hỗ trợ.
 
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 0,8580.
 
Khuyến nghị :
Xu hướng tăng lấn át khi 0,8580 hỗ trợ.
 
Kịch bản thay thế:
Dưới 0,8580, kỳ vọng 0,8557 và 0,8543.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 0,8599 và 0,8600)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
USD/CHF trong ngày: đoạn gẫy của xu hướng tăng.
 
Điểm đảo chiều:
0,9065
 
Khuyến nghị giao dịch:
Bán ở dưới 0,9065 với mục tiêu 0,9030 & 0,9015.
 
Phương án dự phòng:
Nếu vượt qua 0,9065, có thể tới 0,9080 & 0,9095.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Vượt qua mốc 0,9065 chỉ số có thể tiến tới 0,9030.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
Dax (Eurex)‎ (M1)‎ trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 15096,00 hỗ trợ.
 
 
15096,00 là điểm trục của chúng tôi.
 
Khuyến nghị :
Xu hướng tăng lấn át khi 15096,00 hỗ trợ.
 
Kịch bản thay thế:
Giảm phá vỡ mức 15096,00, sẽ kỳ vọng 14945,00 và 14854,00.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 15119,60 và 15082,50)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
Brent (ICE)‎ (N1)‎ trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 67,35.
 
Điểm đảo chiều:
67,35
 
Khuyến nghị giao dịch:
Bán ở dưới 67,35 với mục tiêu 66,50 & 65,90.
 
Phương án dự phòng:
Nếu vượt qua 67,35, có thể tới 68,10 & 68,60.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Khi chỉ số không vượt qua 67,35 khả năng quay về 66,50 là rất lớn.
 
Analyst Views Chart
 
 
 

 
   
FTSE 100 (ICE Europe)‎ (M1)‎ trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 6903,50 hỗ trợ.
 
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 6903,50.
 
Khuyến nghị :
Xu hướng tăng lấn át khi 6903,50 hỗ trợ.
 
Kịch bản thay thế:
Dưới 6903,50, kỳ vọng 6842,50 và 6805,50.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 6912,50 và 6925,40)
 
Analyst Views Chart
Share:
Bài viết cùng danh mục