PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 03/09//2021

 

Gold trong ngày: khoảng.

Điểm đảo chiều: 1814,00

Khuyến nghị: bÁN ở dưới mức tỷ giá 1814,00 với mục tiêu mở rộng lên 1804,00 & 1801,00.

Kịch bản thay thế: nếu vượt qua 1814,00 có thể tăng tới 1820,00 & 1823,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ báo RSI phức tạp và có xu thế giảm.

1823,00

1820,00

1814,00

1808,00

1804,00

1801,00

1796,00

Share:
Bài viết cùng danh mục