PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 01/09//2021

 

Gold trong ngày: khoảng.

Điểm đảo chiều: 1806,00

Khuyến nghị: mUA ở trên mức tỷ giá 1806,00 với mục tiêu mở rộng lên 1823,00 & 1830,00.

Kịch bản thay thế: nếu xuống dưới 1806,00 có thể giảm tới 1799,00 & 1791,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ báo RSI phức tạp với xu hướng tăng.

1836,00

1830,00

1823,00

1814,69

1806,00

1799,00

1791,00

Share:
Bài viết cùng danh mục