PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 31/08/2021

PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 31/08/2021  

Gold trong ngày: củng cố.

Điểm đảo chiều: 1818,00

Khuyến nghị: bÁN ở dưới mức tỷ giá 1818,00 với mục tiêu mở rộng lên 1805,00 & 1799,00.

Kịch bản thay thế: nếu vượt qua 1818,00 có thể tăng tới 1823,00 & 1830,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ báo RSI phức tạp với xu hướng giảm.

1830,00

1823,00

1818,00

1810,00

1805,00

1799,00

1791,00

Share:
Bài viết cùng danh mục